Logo Parnassia Garden
Logo Parnassia Garden

Gazononderhoud


Maaien van het gras

Een gazon dient maximaal om de 2 weken te worden gemaaid. Beter nog is elke week. Hoe meer men maait, hoe dichter de grasmat en hoe minder kans op woekerende onkruiden en mossen. Wij kunnen eveneens voor U een contract aanbieden zodat U uw gras niet meer zelf hoeft te maaien. (onderhoudscontract voor het ganse jaar)


Plaatsen van robotmaaiers

 


Vertikuteren en benesten van het gras

Elk gazon is na verloop van jaren onderhevig aan veroudering. Grasplantjes sterven en soorten verdwijnen waardoor de densiteit van de begroeiing afneemt. Hierdoor krijgen steeds meer ongewenste gasten zoals onkruid en mos de kans zich in de grasmat te nestelen. Verticuteren en specifieke herbicide kunnen deze aftakeling tegengaan.


Hoe vertikuteren

Allereerst moet het gras kort gemaaid worden op ongeveer 2 cm. Dit doen we bij voorkeur met een maaier met opvang, zodat het afgemaaide gras niet blijft liggen op de grond. Daarna moet op machinale wijze geverticuteerd worden, en dit in de twee dwarsrichtingen, om zo alle mos en andere afval uit het gazon te lichten. Na het kruislings vertikuteren dienen al het losgewerkte dood gras en mos zorgvuldig verwijderd te worden. Het is essentieel dit grondig te doen om zo de werking van de doorzaaimachine niet te verstoren. Het resultaat van deze voorbereiding moet dus een perfect opgeruimde oppervlakte zijn, waar de aarde mooi zichtbaar is.Bemesting

Een gazon dient 4 maal per jaar bemest te worden. De eerste maal in het voorjaar na het vertikuteren, hoe vroeger hoe beter (vanaf maart-april).

Tijdens de zomerperiode een 2de maal einde mei, een 3de maal half juni, en een 4de maal in het najaar half augustus.

In december moet er kalk worden aangebracht. Kalk begint pas te werken na 4 maanden. Wanneer we in december kalk aanbrengen zal het resultaat hiervan vanaf maart zichtbaar zijn.Herbicide

Elk gazon dient jaarlijks behandeld te worden met een herbicide tegen het woekerende onkruid.

Met BOFIX en PRIMUS zullen de meeste onkruiden na enkele weken verdwijnen.

Voor de optimale werking van de producten moet het gras droog zijn, het moet minstens 15° zijn en het mag niet gebruikt worden wanneer de t° hoger zijn dan 22°.