Logo Parnassia Garden
Logo Parnassia Garden

Meer weten over "Parnassia Palustris"


"Parnassia palustris" (parnaskruid) is een vrij zeldzame witte nazomerbloeier van juli tot in september met een hoogte tot 30cm. Aangezien ze bloeit bij de hervatting van de Duitse colleges, krijgt ze daar de naam "Studentenroschene".

In Nederland en Zuid-Limburg is deze plant zeer zeldzaam geworden door ontwatering en hogere bemestingsgraad.

Ze behoort tot de landplanten niet tegenstaande dat ze het meest voorkomt op onbeschaduwde, onbemeste, blijvend vochtige tot natte plekken, vochtige duinvalleien en op drooggevallen zandplaten in afgesloten zeearmen.

Wegens haar zeldzaamheid is de Parnassia, volgens de wet van 16 Februari in Belgie wettelijk beschermd en mag zij dus niet worden geplukt of uitgestoken.

Parnassia groeit daarom vaak in gezelschap van orchideeën.

In België komt de “Parnassia” voor in de kustduinen en in Lotharingen, daarbuiten is ze zeer zeldzaam.

In Vlaams Brabant vinden we de Parnassia o.a. in het Natuurreservaat “HET TORFBROEK” te Kampenhout-Berg, één van de rijkste natuurgebieden van onze klimaatgordel.

In andere delen van Europa, zoals Zwitserland, is ze aanzienlijk minder zeldzaam dan in de Lage Landen.

"Parnassia" en de dichtkunst

"Parnassia" is ook vernoemd naar de mythische berg "Parnassus", een ruig en onherbergzaam bergmassief in het zuiden van de landstreek Phocis, Midden Griekenland.

Het was tevens de verblijfplaats van de God Apollo, welke de dichtkunst beschermt (berg der dichters genoemd). De plant zelf roept op tot een poetisch gevoel door de fijnheid en witheid van de grote bloemblaadjes.

Parnassia wordt vaak bewonderd om haar schoonheid en is bezongen in gedichten. Een voorbeeld hiervan is het gedicht Duinpan I van Richter Roegholt. De Montparnasse in Parijs en de Franse dichtschool der Parnassiens zijn eveneens naar de Parnassia vernoemd.

De populairste en grootste wintersportplek van Griekenland ligt tevens op de berg Parnassos, op een hoogte van 2457 m, aan de voet ligt Delphi.


Parnassia Palustris
Parnassia Palustris by Ivan Bilek
Parnassia Palustris by Ivan Bilek
Parnassia Palustris by Ivan Bilek
Parnassia Palustris by Ivan Bilek
Parnassia Palustris by Ivan Bilek
Parnassia Palustris by Ivan Bilek
Parnassia Palustris
Parnassia Palustris by Ivan Bilek
Parnassia Palustris by Ivan Bilek