Logo Parnassia Garden
Logo Parnassia Garden

Aanleg van nieuwe gazons-inzaaien


Tijdstip

Het inzaaien van gras kan zowel in het voorjaar als in het najaar gebeuren maar is grotendeels weersgebonden.

De ideale periode om gras in te zaaien (doorzaaien) is het najaar en dit na 15 augustus. Het bestaande gras komt dan in een rustperiode en ook de onkruiddruk ligt gevoelig lager. Het jonge gras krijgt zo volop de kans zich te ontwikkelen zonder concurrentie te ondervinden van opkomend onkruid (of bij doorzaaien van de reeds bestaande grasmat).

Anderzijds kan het gazon ook in het voorjaar gezaaid (doorgezaaid) worden. Door de lagere bodemtemperatuur zal de kieming wel iets langer duren. Grasmatten kunnen het hele jaar door worden geplaatst.